Ốp kim tuyến in tên theo yêu cầu (đỏ, vàng - có ốp cho Xs, Xs Max, Xr)

Raku Shopping


Giá gốc $27.85 USD
Ốp kim tuyến in tên theo yêu cầu (đỏ, vàng - có ốp cho Xs, Xs Max, Xr)
Ốp kim tuyến in tên theo yêu cầu (đỏ, vàng - có ốp cho Xs, Xs Max, Xr)
Ốp kim tuyến in tên theo yêu cầu (đỏ, vàng - có ốp cho Xs, Xs Max, Xr)
Ốp kim tuyến in tên theo yêu cầu (đỏ, vàng - có ốp cho Xs, Xs Max, Xr)
Ốp kim tuyến in tên theo yêu cầu (đỏ, vàng - có ốp cho Xs, Xs Max, Xr)
Ốp kim tuyến in tên theo yêu cầu (đỏ, vàng - có ốp cho Xs, Xs Max, Xr)
Ốp kim tuyến in tên theo yêu cầu (đỏ, vàng - có ốp cho Xs, Xs Max, Xr)
Ốp kim tuyến in tên theo yêu cầu (đỏ, vàng - có ốp cho Xs, Xs Max, Xr)
Ốp kim tuyến in tên theo yêu cầu (đỏ, vàng - có ốp cho Xs, Xs Max, Xr)
Ốp kim tuyến in tên theo yêu cầu (đỏ, vàng - có ốp cho Xs, Xs Max, Xr)
Ốp kim tuyến in tên theo yêu cầu (đỏ, vàng - có ốp cho Xs, Xs Max, Xr)
Ốp kim tuyến in tên theo yêu cầu (đỏ, vàng - có ốp cho Xs, Xs Max, Xr)
Ốp kim tuyến in tên theo yêu cầu (đỏ, vàng - có ốp cho Xs, Xs Max, Xr)
Ốp kim tuyến in tên theo yêu cầu (đỏ, vàng - có ốp cho Xs, Xs Max, Xr)
Ốp kim tuyến in tên theo yêu cầu (đỏ, vàng - có ốp cho Xs, Xs Max, Xr)

Tương thích với: iPhone 5, 5S, SE, iPhone 6, 6S, iPhone 6 Plus, 6S Plus,iPhone 7, 8, iPhone 7 Plus, 8 Plus, iPhone X, Xr, Xs, Xs Max 

  • Sau khi đặt hàng, vui lòng liên lạc với nhân viên của shop qua nút “Message Us” và thông báo những thông tin sau đây : 1. Tên bạn muốn in lên ốp 2. Màu chữ

  • Các sản phẩm khác nhau có giá khác nhau.
  • Tất cả sản phẩm được ship từ các trang uy tín của nước ngoài, thời gian vận chuyển rơi vào tầm 1-2 tuần. 
  • Vui lòng chọn đúng size, đúng màu. Sản phẩm đã mua không thể hoàn trả vì chi phí các bạn phải tự gửi sản phẩm đi quốc tế là rất cao, tất cả hệ thống đều tự động nên hãy chọn lựa kỹ trước khi đặt.

Sản phẩm liên quan