Mũ lưới, chất tốt - In tên/logo thương hiệu theo yêu cầu (sản xuất tại Mỹ)

Raku Shopping


Giá gốc $34.00
Mũ lưới, chất tốt - In tên/logo thương hiệu theo yêu cầu (sản xuất tại Mỹ)
Mũ lưới, chất tốt - In tên/logo thương hiệu theo yêu cầu (sản xuất tại Mỹ)
Mũ lưới, chất tốt - In tên/logo thương hiệu theo yêu cầu (sản xuất tại Mỹ)
Mũ lưới, chất tốt - In tên/logo thương hiệu theo yêu cầu (sản xuất tại Mỹ)
Mũ lưới, chất tốt - In tên/logo thương hiệu theo yêu cầu (sản xuất tại Mỹ)
Mũ lưới, chất tốt - In tên/logo thương hiệu theo yêu cầu (sản xuất tại Mỹ)
Mũ lưới, chất tốt - In tên/logo thương hiệu theo yêu cầu (sản xuất tại Mỹ)
Mũ lưới, chất tốt - In tên/logo thương hiệu theo yêu cầu (sản xuất tại Mỹ)
Mũ lưới, chất tốt - In tên/logo thương hiệu theo yêu cầu (sản xuất tại Mỹ)
Mũ lưới, chất tốt - In tên/logo thương hiệu theo yêu cầu (sản xuất tại Mỹ)
  • Bạn có quyền in ảnh/logo thương hiệu/tên/emoji lên mũ.
  • 100% sản xuất tại Mỹ.
  • Đây là sản phẩm mẫu để cho bạn hình dung dễ dàng.
  • Liên hệ fanpage : https://www.facebook.com/raku.shopping để xác minh giao dịch và cung cấp tên/logo/thương hiệu của bạn.
  • Tất cả sản phẩm được ship từ Mỹ về Nhật, thời gian vận chuyển rơi vào tầm 1-2 tuần, giá sản phẩm đã bao gồm phí ship từ Mỹ về.
  • Vui lòng chọn kích thước khung và chọn ảnh chính xác. Sản phẩm đã đặt gia công sẽ không thể hoàn trả vì chi phí các bạn phải tự gửi sản phẩm đi quốc tế là rất cao, tất cả hệ thống đều tự động nên hãy chọn lựa kỹ trước khi đặt.

Sản phẩm liên quan